Cestovný ruch


Túžba cestovať a spoznávať nové krajiny (ale aj vlastnú krajinu) privádza mnoho ľudí na myšlienku práce v odvetví cestovný ruch. Záujem je hlavne o prácu delegáta v zahraničí, ale aj o prácu sprievodcu na Slovensku. Nie každý vyštuduje túto oblasť na strednej, či vysokej škole, preto sa rozhodnú navštevovať kurzy.

Rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných v plnej miere hradí štát, zamestnaní ľudia si ich platia sami. Keďže ponuka rekvalifikačných kurzov v oblasti cestovného ruchu je široká – od sprievodcov, hotelových manažérov, až po odborné jazykové kurzy. Kurz si vyberajte najmä podľa kvality výuky. Na internete nájdete informácie o ponúkaných kurzoch, o ich obsahu, lektoroch ako aj referencie bývalých a súčasných študentov, ktoré taktiež treba brať do úvahy. Taktiež si skúste zistiť, aké sú šance na vaše ďalšie uplatnenie, pretože nie každý kurz absolventovi zaručí aj zamestnanie.